Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer je een rechtsvorm hebt zonder rechtspersoonlijkheid wil dit zeggen dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden die je met je onderneming maakt. Wanneer je een rechtsvorm kiest met rechtspersoonlijkheid, zoals een bv, nv, stichting of vereniging, dan is ben je als ondernemer alleen aanspreekbaar voor het bedrag dat je geinvesteerd hebt. In Nederland zijn veel soorten rechtsvormen maar zo zijn er ook enkele Europese. Wij richten ons nu echter alleen op de Nederlandse rechtsvormen, uiteraard is het mogelijk om via het contactformulier een vraag te stellen over Europese.

“Jorgen Declerck schrijver van “Get A Yes“werd geboren op 11 mei 1981 in het West-Vlaamse Oostende, al vlug werd duidelijk dat hij meester was in het overbrengen van zijn ideeën naar de mensen rondom hem en hen te overtuigen van zijn visie op bepaalde zaken. “

Eenmanszaak (ez)Deze is vormvrij, hiervoor is dus ook geen notariele akte nodig en ook geen investeringsbedrag ofwel kapitaalvereiste. Bij een eenmanszaak ben je dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor 100%. Belangrijk om te weten is dus dat wanneer de onderneming failliet gaat, jij als ondernemer in feite ook failliet bent. Wanneer je getrouwd bent of dit van plan bent om te doen kan het verstandig zijn om hier goed naar te kijken omdat de partner ook volledig aansprakelijk zal zijn wanneer het fout gaat. Een groot voordeel is dat je als ondernemer van een eenmanszaak geen grote kosten hebt in feite ga je naar de Kamer van Koophandel en ben je klaar.

Uiteraard moet er wel belastingaangifte gedaan worden. Hier kan een boekhouder je mee helpen. Uiteraard kan je dit ook zelf doen, de jaarrekening van de onderneming hoeft ook niet goedgekeurd te worden door een accountant. Het is altijd later mogelijk om van een eenmanszaak later naar een BV te gaan. De belastingdienst heeft voor de startende ondernemer wel een aantal voorwaarden om aangemerkt te kunnen worden als ondernemer. Zo moet je meerdere opdrachtgevers hebben ofwel klanten. Een voordeel zal zijn dat in 2010 het ondernemer wel makkelijker gaat maken door het urencriterium van 1225 uur per jaar af te schaffen.Zo is het dus goed mogelijk om naast je huidige baan een onderneming te starten en wel gebruik te maken van de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast zullen er in 2010 ongeveer 1000 microkredieten verstrekt worden aan de beginnende ondernemer.

Vennootschap onder Firma (VOF)

Een VOF is wederom een vormvrije oprichting. U moet zich dus alleen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook is er geen kapitaalvereiste maar ben je wel met de vennoten voor 100% aansprakelijk. Omdat je in een VOF met meerdere personen werkt is het wel aan te raden om het een en ander duidelijk op papier te zetten en dit eventueel notarieel vast te laten leggen. In feite is een VOF een soort eenmanszaak, alleen dan met meerdere eigenaren. Bij een VOF moet je rekening houden met de inkomstenbelasting.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Deze lijkt erg op de VOF, alleen heb je hier commanditaire vennoten. Dit zijn of is een ‘stille vennoot’, deze brengt alleen kapitaal in de zaak en gaat niet over de bedrijfsvoering. Een commanditair vennoot is ook maar beperkt aansprakelijk daar de beherend vennoten voor 100% aansprakelijk zijn.

Besloten Vennootschap (BV)

Voor het oprichten van een BV is een notariele akte nodig en een investeringsbedrag van 18.000,-. Dit zal dus meer tijd in beslag nemen en is dus ook kostbaarder. Je moet ook aan enkele documenten denken: ‘verklaring geen bezwaar’, bankverklaring en dus de notariele akte. Met een BV ben niet persoonlijk aansprakelijk voor zover er geen sprake is van een faillissement als gevolg van mismanagement. Als directeur van een BV moet je ook rekening houden met de inkomstenbelasting. In het geval er geen salaris wordt uitgekeerd (omdat er bijvoorbeeld te weinig verdient is), wordt dit bedrag fictief vastgesteld op minimaal 40.000 (2008) per grootaandeelhouder, over dit bedrag moet loonbelasting afgedragen worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, doet u er verstandig aan om vooraf met de belastingdienst een lager bedrag af te spreken. Het ‘restant’ van de winst valt onder de vennootschapsbelasting (2008: 20% over de eerste 40.000, 23% over de winst tussen de 40.000 en 200.000 en 25,5% over het restant).